Junosuando skoterklubb

Det ljusnar!
Vad gäller ringleden runt Junosuando så kan man säga att det ljusnar, SAMTLIGA markägare är nu klara och leden är rekad och klar för röjning, det GÅR att ta sig fram efter den som den är idag men en del röjning återstår innan den kan kallas för riktigt farbar. Samtidigt som leden röjs så kommer det även att kryssas och detta beräknas vara klart nu till våren.
Leden sträcker sig från Torne Älv, längs efter Myllyjoki och andra naturliga öppningar i skogen, fram till Kaitajärvi, från Kaitajärvi över till Maikkojärvi och därifrån ner till Torne Älv igen.
Nu finns det snart inga ursäkter att köra efter vägarna nå mer och vi vill från skoterklubbens sida ta avstånd från all okynneskörning längs vägarna i byn. Samtidigt vill vi uppmana folk att bli aktiva medlemmar i föreningen och aktivt arbeta för en drägligare miljö för ALLA skoteråkare.

Medlemskort och röjyxa finns på ByaKraft i Junosuando!

 

Rostokkajärvileden
Eftersom det uppkommit önskemål om att ha en skoterled till Rostokkajärvi så har vi börjat fundera på detta och arrendeavtal har skickats ut till markägarna.

Klicka för större bild
Vi inväntar dock fortfarande svar innan vi kan sätta igång med arbetet efter den leden. Tanken är att leden skall gå från Pitkäjärvi till Rostokkajärvi och vidare därifrån till Rovajärvi och Kaltiovuomastugan, detta skulle underlätta skotertrafiken till och från sjöarna…givetvis skulle även skidåkarna få ett fint spår att skida efter, men skidåkare, kom ihåg…visa hänsyn till skoterförarna!! =)

Lovikka – Lautakoski!
Vi håller på att färdigställa en ny dragning av leden mellan Lautakoski och Lovikka, denna kommer att ha en mer “naturlig” sträckning än tidigare och vi hoppas att denna kommer att nyttjas mer än den gamla sträckningen. Denna led är kryssad och uppröjd, på vissa ställen bör det kompletteras med lite fler kryss men detta kommer att vara åtgärdat inom en snar framtid.
LOVIKKABOR, missa inte pimpelpreimiären på TunturinSalmijärvi, håll utkik efter datum i evenemangskalendern!

Skoterled ända fram till sjön, kan det bli bättre?