Junosuando fiskevårdsområde

Verksamheten är att förvalta och sköta om det gemensamma fisket i
skifteslagets alla vatten, så som älvar, sjöar och bäckar. Det finns
förhållandevis stora vattenarealer inom området. Årligen görs
inplantering i en del sjöar, även så tidvis i rinnande vatten.
Fiskekort säljes till allmänheten och denna verksamhet har pågått sedan 1960-talet.

Kortpriser för 2004:
Dygnskort 50:-
Byaårskort 100:- (150:- familj)
Årskort Ryssyjärvi/Piilojärvi 200:- (300:- familj)
Anm. I årskortet för Ryssyjärvi/Piilojärvi ingår byaårskortet.
Familj = 2 vuxna + barn under 16 år.
Korten gäller kalenderårsvis.
 

Barn under 15 år har tillgång till avgiftsfri sportfiske i
Junosuando Fiskevårdsområdets sportfiskevatten med
undantaget Ryssyjärvi/Pilojärvi.
För mer info. ring Jan-Erik på tel. 0978-30 111
eller mobil 070-53 41 796

 

Styrelse 2004: 

Ordförande: Jan-Erik Fors
Ledamot: Gunder Fors
Ledamot: Arto Hiltunen
Ledamot: Vilhard Kangas
Ledamot: Åke Hagenlöv

Suppleant: Thore Pertröm
Suppleant: Per Mukka