30Km/h inom tätbebyggt område

Pajala kommuns lokala trafikföreskrift i Junosuando innebär att skoterfordon fr.o.m. den 15 januari 2006 ej får framföras inom tättbebyggt område med högre hastighet än 30 kilometer i timmen på skoterleder.
Mer info finns här!


Nu finns protokollen på nätet!Rostokkajärvileden
Eftersom det uppkommit önskemål om att ha en skoterled till Rostokkajärvi så har vi börjat fundera på detta och arrendeavtal har skickats ut till markägarna.

Klicka för större bild
Vi inväntar dock fortfarande svar innan vi kan sätta igång med arbetet efter den leden. Tanken är att leden skall gå från Pitkäjärvi till Rostokkajärvi och vidare därifrån till Rovajärvi och Kaltiovuomastugan, detta skulle underlätta skotertrafiken till och från sjöarna...givetvis skulle även skidåkarna få ett fint spår att skida efter, men skidåkare, kom ihåg...visa hänsyn till skoterförarna!! =)
Lovikka - Lautakoski!
Leden mellan Lautakoski och Lovikka är färdig, sträckningen på denna led finns att se på denna karta!(2,75MB) Pdf-dokument

Junosuando skoterklubb...vad är det?
Junosuando skoterklubb bildades 1995 och dess verksamhetsområde har som utgångspunkt, Junosuando med omnejd.
Junosuando har ca 450 invånare och ligger i Pajala Kommun och landskapet Norrbotten ca. 2 mil från Lappland, likaså Kiruna kommun. Vi har aktivt arbetat för att underlätta kommunikationerna med snöskoter mellan de olika kommundelarna med hjälp av skoterleder mellan byarna och har i dagsläget ca. 5 mil leder. För mer information angående lederna, se [Ledkartor].