Aktiviteter

Aktiviteter i Junosuando? 

Fritidsaktiviteter

I Junosuando finns det badhus, som drivs av Junosuando Badhusförening, finns att läsa mer på Facebook  här, https://www.facebook.com/groups/1525295121067500/?fref=ts

På Bion i Junosuando kan man avnjuta en film som oftast visas i anslutning till helgen. Anläggningen är digitaliserad och visar de senast släppta filmerna, för att se vilka filmer som visas just nu så kan ni besöka denna sida, https://www.facebook.com/groups/insamlingtilljunosuandofolketshus/

I byn finns det även ett café, nämligen Café Folkan, detta är beläget mitt i byn intill Lautakoskivägen.

I byns sporthall kan man ägna sig åt allt från , dans, tennis, innebandy m.m. I anslutning till sporthallen finns även ett välutrustat gym som är flitigt använt av byborna.

Fotbollsplanen är en av de finaste fotbollsplanerna med naturgräs så här långt upp i landet. Här arrangeras förutom vanliga fotbollsmatcher även en av Norrbottens äldsta fotbollsskolor, mer info!

Sevärdheter

Bland de sevärdheter som finns i Junosuando så är många av dem knutna till den riktigt gamla gruvhistorian som omgärdar området. Bland dessa sevärdheter kan nämnas Masugnruinerna som finns nedströms Torne älv från byn räknat. Den första ligger vid Tornefors som byggdes år 1709 och ruinerna från denna är väl synliga från väg 395 som passerar ruinerna.

Masugnen ersattes med en ny masugn längre nedströms och denna masugn är relativt välbevarad och på plats kan man skaffa sig en uppfattning över hur det kan ha sett ut under dess storhetstid.

Läs mer om järnbruket i bygden under 1600 – 1700 talet här.

En sevärdhet som upplevs bäst från båt eller kanot är bifurkationen. Att vara på älven och åka uppströms för att plötsligt i samma riktning åka nedströms är en upplevelse, speciellt för fiskare.

Tärendö älv sträcker sig mellan Junosuando vid Torne älv och Tärendö via Kalix älv och förenar dessa älvar genom en bifurkation. Älven – bifurkationen är 52 km lång och har en fallhöjd på 35 m. Älven har 9 forsar. Den största är Lautakoski, vid byn med samma namn 10 km söder om Junosuando. Fallhöjden i Lautakoski är 9,4 m på en sträcka av 3,5km. Tärendöälvsfåran är vid bifurkationen en 4-5 m djup undervattensränna med branta sidor, som nötts i issjö- och älvsedimenten.

Däremot har Torne älv i Junosuandoselet delat sig i flera små älvgrenar under vattenytan, vilka skiljs åt av låga bankar. Vid bifurkationen är fårans form i våra dagar sådan att Tärendöälvens riktning och lutning drar bättre, även om älven har tvingas vända tvärt, i nästan rät vinkel.

En bifurkation består i att ett vattendrag nedströms delas i två grenar, som ej återförenas eller i att en sjö har två utlopp varigenom två vattendrag med var sitt nederbördsområde bildas.

Seppalastatyn

 seppalastatyn2

Leonhard Seppala var född 1877 i Skibotn i Norge. Hans föräldrar Anna och Isak Seppälä hade något år tidigare utvandrat från Junosuando.
År 1900 begav sig Leonhard och tre av hans kamrater till Amerika. De hamnade i Nome i Alaska, en stad längst ut på Sewardhalvön mot Berings sund.

Seppalas liv blev en hundförares liv. Han hade god hand med hundar. Vid 89 års ålder summerade han sitt liv med hundarna och kom fram till att han kört 400.000 kilometer med hundspann.
Två av hans hundar, siberian huskies blev nästan lika berömda som sin förare. Deras namn var Togo och Balto.

 seppalastatyn

Seppala och hans hundar är mest känd för när en difteriepidemi i Nome bröt ut.
Det enda transportmedlet var hundspann. Man fick telegram till anchorage att man måste få tag i serum för att hejda difteriepidemin. En förpackning på tio kilo (300.000 enheter) serum skickades iväg med tåg mot Fairbanks i Alaska. En ”slädhundsstafett” med den dyrbara och livsviktiga lasten organiserades. Det första ekipaget mötte tåget i Nenana. De packade ner serumpartiet och gav sig iväg.
I 175 mil över fjäll och öde vidder, i 30-40 minusgrader och hård vind, gick loppet.
De flesta av de inblandade förarna körde omkring sex mil, en del längre och lämnade sedan över lasten till nästa ekipage. Men vid varje byte måste serumet packas upp och värmas för att det inte skulle förstöras.
Till Nulato, en by cirka 10 mil från kusten hade Leonhard Seppala tagit sig med ett spann på 20 hundar – och med Balto som ledarhund. I 52 mil körde han sedan sitt spann, bara med nödvändiga avbrott för vila och uppvärmning av serumet. 14 dagar sägs färden ha tagit men människorna i Nome fick sitt serum.

På fotona ser ni Leonhard Seppala med sin fru Constance sittande i kälken.

Seppalastatyn finns vid brandstationen i centrum av byn. Konstnären som gjort Seppalastatyn heter Håkan Fors och han gör olika träskulpturer på sin fritid. Han använder endast motorsåg när han gör dessa. Vid seppalastatyn finns även en kungsörn som han gjort.
Foto: Rickard Rehnlund, Junosuando

 

 Tora Regina Rensgard och hennes konst

Tora Regina Rensgard föddes i Junosuando den 22/9 1926. Hon dog den 13/12 2002.Familjen bestod av 2 systrar och 4 bröder. Hon bodde nästan hela sitt liv i Junosuando i det hus där hon blev född. Under sin utbildning till lärare bodde hon även några år i södra Sverige, där hon också arbetade ett tag. Ganska snart flyttade hon dock tillbaks till hembyn.I slutet av 50-talet började hon måla i mindre omfattning. Det blev en del stilleben och lite andra varianter, innan hon slutligen hittade sin konstnärliga nisch i måleriet.
Motiven i den stora produktionen är från hembyn. Hennes konst handlar om miljöer och livsmönster som håller på att försvinna och mestadels redan är borta.Tora Reginas konst är gjord i en genuin naivistisk teknik och skildrar Junosuando, som den såg ut på 1930 till 1970-talet. Bilderna handlar om sysslor som utfördes av den bondebefolkning, som fanns i byn på den tiden. Man kan bl.a. se höbärgning, flottning, skogsarbete, bärplockning.
Andra bilder berättar om sorg och död samt om den väckelserörelse (laestadianismen), som var dominerande under den tiden.
Skogshuggning och timmerkörning samt timmerflottning var de arbeten, som gav löneinkomster åt befolkningen. En mycket stor del av produktionen handlar om timmerflottning. Hon följde med flottarna under 4 vårar och dokumenterade i bilder de situationer som hon upplevde i deras slitsamma arbete.

Ett annat stort tema i hennes konst är bilderna om ”Byn som inte ville dö”. Denna bildserie är målad i en blå ton och i många stycken abstrakt. Det är upp till betraktaren att tolka innebörden.

I sitt testamente ville Tora Regina att hennes konst skulle bevaras intakt i hemgården. Hon rustade även varsamt upp byggnaderna runt bostadshuset för att de skulle bevaras för eftervärlden. Miljön och byggnaderna runt gården är från 40-talet och relativt orörda.

Avsikten är sålunda att så länge som möjligt ha kvar gården och konsten på det sätt hon avsåg.

Fiska i Junosuando

fiskekarta

 1. Torneälven
  Ett omväxlande fiskevatten, här kan man få de flesta fiskarter som finns här uppe, allt ifrån abborre och id till lax. I de lugnaste vattnen simmar de fulaste fiskarna heter det ju och det stämmer till stor del på Torneälven, i selen simmar harr och sik med vikter kring kilot. I vikarna lurar gammelgäddan omgiven av storabborrar men ibland kan man även överraskas av att iden hugger, för dom som inte upplevt det är det en sprakande upplevelse eftersom vikten på dessa idar sällan understiger 2 kg. På vintern kan lakpimpling rekommenderas.
  Lax finns det gott om i Torneälven, då rekommenderas kanske främst fiske i anslutning till någon av forsarna, dvs. nedanför eller ovanför Tornefors eller Pitkäkoski där de flesta laxar fångats under åren.
 2. Tärendöälven
  En djup och relativt strid älv dock med stundvis besvärliga stränder. Här finns den verkliga utmaningen med fiske efter lax, harr eller öring. Älven är känd för sitt fina öringsbestånd men också på senare år för sina stridbara laxar. För att lura storharren i denna älv krävs att du vet var du ska servera den, kan ibland vaka just utanför vars du fiskar men ändå vägra nappa. Lättillgängliga fiskeställen är bl.a. vid bron efter Kirunavägen samt vid Anttinkenttä
 3. Lainioälven
  En grund och strid älv, glöm båten ifall du är ovan, dock är strandfisket att rekommendera eftersom stränderna väl lämpar sig för detta, räkna dock med något bottennapp. Väl känd för sitt fina laxfiske men nappar inte laxen så kan harrfisket också rekommenderas.
 4. Merasjoki
  En stundvis smal bäck med erkänt bra harr- och öringfiske. Ett underskattat fiskevatten som kan avskräcka på grund av sina buskiga stränder, för den som vågar sig dit kan det dock bli ett oförglömligt äventyr.
 5. Pilojärvi
  Klar som en fjällsjö, nästan i alla fall och med inplanterad fisk, att se de karaktäristiska vita sträcken på rödingens fenor kan göra att även oinvigda får fiskefeber. Här i sjön finns regnbåge och röding och tyvärr en ansenlig mängd abborre, abborren försvårar fisket efter de lite mer ädlare sorterna men med sin lättillgänglighet så kan det rekommenderas i alla fall. En lite varning dock, glöm inte flytvästen när du är ute med båt….sjön är MYCKET DJUP. Rastplatser finns runt sjön.
 6. Pussujärvi
  Den norrländska pärlan, här lurar lite av varje…inplanterad fisk, storabborre och en vacker natur, kan det bli bättre? Rastplatser finns.
 7. Isojärvi
  I väntan på eftermiddagsnappet så kan man alltid ta sig ett dopp, här finns nämligen en fin badstrand med bryggor och omklädningsmöjligheter. Dessutom finns det även fisk, mycket småabborre men även större exemplar, gädda samt så är det inplanterat sik i sjön.
 8. Pitkäjärvi
  En fin och naturskön abborr- och gäddsjö, främst finns här fin abborre.
 9. Haukijärvi
  Här finns både abborre och gädda, abborren kan nå en storlek på nästan kilot(ibland över), lättillgänglig sjö som kan rekommenderas till barnfamiljer som vill meta lite.
 10. Rostokkajärvi
  En sjö med inplanterad och naturlig fisk, här i sjön finns fin röding och lagomt mycke abborre för barnen som inte vill vänta på det rätta hugget. Rastplats finns.
 11. Rovajärvi
  En liknande sjö som Rostokkajärvi dock med bilväg ända fram.
 12. Niskajärvet

Ylinen Niskajärvi
Abborre och gädda finns det i denna sjö, använd ståltafs eftersom gäddan kan vara ganska stor

Alanan Niskajärvi
Abborre, gädda samt mört, detta är ytterligare en fin familjesjö där man kan köra lite mer omväxlande fiske beroende på vad man vill få för fisk, mörten nappar dock på det mesta så ifall masken tar slut, prova med ett lingon på kroken. Apropå gäddan så kan ståltafs rekommenderas även här eftersom den sällan understiger 2 kg.

 1. Outojärvi
  Här i sjö finns det abborre och gädda, vill du vara ensam och fiske är detta stället för dig eftersom det inte besöks så ofta av fiskare, kanske förståeligt med Pussujärvi precis runt knuten.
 2. Yrhänjärvi
  Gamla berättelser säger att gäddans stjärt släpade i backen när gubbarna gick hem från denna sjö…nu vet jag inte ifall det stämmer men stora gäddor finns det i alla fall i sjön, samt mycket abborre.
 3. Lehtipalovaaranjärvi
  En liten och diskret sjö som dock kan erbjuda på överraskningar, här har det planterats in fisk för en herrans massa år sedan, någon finns säkert kvar…annars domineras sjön av abborre.
 4. Huhtajärvi
  Letar du efter fina abborrar? Sluta leta, Huhtajärvi har det och lite till.
 5. Karijärvi
  Gädda och abborre i mängder, abborren kan blir rätt fin.
 6. Sainjärvi
  Här finns en vackert belägen rastplats mitt ute på udden i sjön, i sjön finns storgädda samt abborre som även den kan hålla en ansenlig storlek.
 7. Tunturisalmijärvi
  Inplanterad regnbåge som kan överraska. Rastplats finns invid sjön.
 8. Salmijärvi
  En vacket sjö på båda sidor om Lautakoskivägen, här hålls vartannat år pimpeltävling med mycket fisk som resultat. I sjön finns gädda, abborre samt lake. Här finns även en fin badstrand med omklädningsmöjligheter.
 9. Rantajärvet
  I dessa sjöar finner du abborre, gädda samt lake.
 10. Silkkijärvi
  Tusenbrödernas sjö, hur mycket abborre som helst…en rolig pimpelsjö.
 11. Näätäjärvi
  Här finns abborre samt gädda, ståltafs rekommenderas. En vacker sjö med bra stränder.
 12. Pekojärvi
  Sällan har jag sett så mörka abborrar som i Pekojärvi, en alldeles för underskattad sjö där knappt någon fiskar. Finns även gädda i sjön.
 13. Kentäntakanenjärvi
  En stor men grund sjö, här ligger gäddorna och lurar i vassen. Kan vara något besvärliga stränder och svårfiskat, men för den som testar så kan gädda utlovas.
 14. Mustaniemenjärvi
  En stor sjö med stora fiskar? Abborren i denna sjö är fin och kan nå vikter på åtminstone halvkilot, gäddan håller sig kring kilot, i gengäld finns det mycket gädda.
 15. Onkijärvi
  En fin abborrsjö men här finns även gädda. Har visst varit inplanterad fisk även här, kanhända att det finns nån kvar.
 16. Kokonpesänjärvi
  Framför allt en gäddsjö fast här finns stora abborrar, undertecknad har fått en som vägde över kilot just i denna sjö, abborren verkar vara på frammarsch.
 17. Piipiönjoki
  En otroligt fin bäck, stundvis väldigt dåliga stränder. Fisk som finns, harr, öring, abborre samt gädda…mig veterligen, säkert lurar det några andra fisksorter där också eftersom denna bäck tar vatten från Torneälven och för över till Lainioälven, alltså en liten bifurkation, noteras bör att denna bäck kallades för älv på riktigt gamla kartor.
 18. Karhujärvi
  En sjö där 4 hektos abborrarna dominerade för ett par år sedan, nu börjar tusenbröderna ta över mer och mer men chans finns fortfarande att fånga fin abborre samt stor gädda i denna sjö.

Denna guide är skriven baserad på egna erfarenheter och skall därför betraktas mest som en rekommendation.Dessutom så har jag utelämnat ett flertal fiskevatten så att guiden ska bli relativt översiktlig, glöm inte att testa fiska i dessa vatten bara för att dom inte finns med här, det är ytterst sällan en sjö inte innehåller någon fisk.
Text: Robert Eriksson